Monthly Archive 21 November 2023

Bykalle

Vad är ljud?

Hörlurar för ljudHörlurar för ljud

Decibel och HertzDecibel och Hertz

Vad är ljud?

Ljud kommer alltid från en ljudkälla vilket kan vara högtalarna till en stereo, ljud från någons stämband, ljud från trafik och så vidare. När ljudet sätter luften i rörelse sprids vibrationer som vågor i luften och när de når din trumhinna upplever du ljud.

Däremot är inte ljud gjord av eget materia utan är helt enkelt vibrationer i luften. Ljudvibrationer färdas väldigt fort genom luften med hela 340 meter per sekund.

En ljudvåg går normalt genom luften, vilket vi upplever dagligen, men de kan även färdas genom fasta eller flytande material. Många kanske inte känner till att när en jordbävning sker rör sig en enorm ljudvåg genom jorden. Ljudets hastighet beror med andra ord även på hur fort tryckvågen rör sig samt många gånger vilka material den färdas genom. Människan har utrustats med öron som genom en avancerad konstruktion kan uppfatta även små ljudvågor. Ljud kan vara hälsosamt för våra sinnen och få oss att må bra samt slappna av. Vi använder ljud när vi till exempel joggar för att få ökad stimulans och motivation.

Ljud kan även vara mycket skadliga och våra känsliga öron behöver skydd i form av olika typer av buller reducering. Det kan handla om allt från ljudisolering i en musikstudio, ett kontor eller hörselskydd för skyttar. Ljud kan även vara en stressfaktor när vi behöver tystnad för att kunna koncentrera oss medan absolut tystnad kan skapa stress för andra och motverkas genom andra ljud som exempelvis vald musik från en stereo.

Det finns även ljud som vi människor inte klarar att uppfatta. Det kan vara ljud från en hundvissla som avger ljud i en frekvens som vi inte kan höra men hunden kan. Även starkare ljud i vatten eller ljud från universum är ljud som vi inte klarar av att uppfatta. Ljud är med andra ord tryckvågor eller vibrationer genom olika typer av materia och om det inte skulle finnas någon materia skulle det bli helt ljudlöst. Ljud är med andra ord en oerhört viktig del av våra liv och existens.

Hela vårt samhälle är till stora delar uppbyggt av ljud genom olika typer av kommunikation. Det är lärare som undervisar sina elever, politiker som kommunicerar med folket, chefen som talar med sina anställda, patienter som talar med sin doktor och så vidare. En annan form av ljud som är mycket viktig i våra liv är musik. Musik används till exempel för att förhöja handlingen i filmer och tv produktioner. Många av oss kan inte föreställa oss en existens utan ljud och musik. När vi förstår vad ljud är och hur vi bäst kan använda ljud i vår vardag för att göra träningen roligare, jobbet mindre tråkigt, som underhållning vid en fest eller bara för att slappna av.

Skadligt ljud

Idag vet nästan alla att vår hälsa kan påverkas mycket negativt och att vi i värsta fall även kan drabbas av permanenta hörselskador när vi utsätts för mycket höga ljudnivåer.

När vi beskriver hur ett ljud upplevs talar vi om ljudnivå eller ljudvolym vilket mäts i decibel (dB). Idag mäts exempelvis ljudnivån från vitvaror (diskmaskiner, kyl- och frys eller tvättmaskiner) i dB för att tala om för kunden hur mycket ljud maskinerna avger. Höga ljud från brummande eller pipande maskiner är inte skadliga men kan däremot bli störande eller irriterande.

Ljudnivån anses vara direkt skadlig vid 85 dB vilket är gränsen för hörselskada. Vanligtvis krävs att du utsätts för denna skadliga ljudnivå under en längre tid men i en del fall kan skador uppstå även från en kortare tid. Att praktisera exempelvis gevärsskytte utan hörselskydd eller att vara publik i en rock konsert med för högt ljud kan orsaka skador på hörseln. Som jämförelse kan sägas att din andning är cirka 10 dB, normal konversation är 60 dB, en gräsklippare är 90 dB, sirenen från ambulans 120 dB, en jetmotor är 120 dB, skott från hagelgevär 150 dB samt pistolskott från 9 mm är 160 dB. Gränsen för vad vår hörsel klarar ligger alltså på 85 dB och du kan riskera att få beständiga hörselskador eller nedsättning på din hörsel.

Buller är skadligt för din hörsel och om du utsätts under en längre tid kan du få skador på din hörsel som är permanenta. När du utsätts för starka ljud kan hörselnerven skadas och ju starkare ett ljud är desto kortare tid krävs för en skada att uppstå.

En hörselskada kan givetvis vara kortvarig men kan även bli permanent. En kortvarig hörselskada är vanligtvis lock för örat, susningar i örat eller liknande. Vanligtvis är detta ett övergående problem men utgör en varning att du utsatt din hörsel för mer ljud än vad dina öron klarar av. Enligt nyare forskning kan bestående skador uppstå även vi en tillfällig hörselnedsättning. Det finns med andra ord all anledning att vara uppmärksam på att inte utsätta sig för höga ljudnivåer utan någon form av hörselskydd.

Det finns även gott om ljud i vår vardag som inte är direkt skadliga för vår hörsel men som skapar irritation. Irriterande eller störande ljud kan vara trafikljud, vitvaror med hög ljudnivå, grannen som spelar musik för högt och snarkningar. Att utsättas för så kallade lågfrekventa men irriterande ljud under en längre tid kan också orsaka skador på din hälsa såsom stress, koncentrationssvårigheter, störd nattsömn eller liknande.

Positiva ljud

Det finns gott om ljud som är bra för vår hälsa och välmående. Många känner säkert till att avslappnande musik eller olika typer av naturljud kan vara en bra hjälp för att varva ner efter jobbet. Många använder denna typ av avslappnande ljud för att kunna somna utan att hållas vaken av tankemyller eller för att kunna somna om när de vaknar på natten. Ljud som har en lugnande effekt har blivit en viktig del av mångas liv och kan bestå av lugnande naturljud såsom ljudet av strilande regn eller porlande vatten, vågbrus eller stilla vågskvalp.

Det är sedan tidigare känt att ljud påverkar vår hälsa olika beroende om vi upplever ljuden som negativa eller positiva. Ljud som upplevs som negativa består vanligtvis av olika typer av buller, trafikljud, tunga maskiner eller högljudda barn eller vuxna. Positiva ljud består oftast av olika naturljud (såsom fågelsång, ljudet från regn eller vågor) eller musik som vi tycker om.

Det är fastslaget via forskare att musik kan få oss att må bättre. Den internationella forskningen har tagit stora kliv framåt de senaste årtiondena runt relationen mellan vår hjärna och musik. Människan har i alla tider haft föreställning att musik (och ljud) har en helande kraft. Idag vet vi att musik fungerar både som medicin samt terapi. Det går alltså att må bättre av musik men musik kan även lindra smärta. I Canada fann forskare (Institutet BRAMS, Montreal) att musik kan ha en starkt smärtlindrande effekt. Enligt en brittisk studie tillfrisknar patienter snabbare efter en operation när de lyssnar till musik före, under och efter en operation. De patienter som fick lyssna på musik kände mindre oro och behövde mindre smärtstillande mediciner (särskilt när de fick välja sin egen musik) än de andra vanliga patienterna utan musik.

Hörlurar för musik

Idag använder de allra flesta hörlurar av olika slag för att lyssna på musik. Vanligaste användningen är kanske hörlurar till mobilen eller surfplattan. Vi lyssnar till olika ljud via hörlurar dagligen oavsett om det är musik för att göra en lång bussresa mer underhållande eller spela tv- eller dataspel hemma för att få en bättre ljudupplevelse eller för att inte störa. Bra hörlurar kommer att ge en fin ljudupplevelse både hemma, när du är på språng eller på arbetsplatsen. Det finns en hel del olika hörlurar och prisklasser att välja mellan.

“All round” är hörlurar som kan användas till det mesta men där specialmodeller kan vara ett bättre val för dig som har högre förväntningar på ljudkvaliteten inom exempelvis gaming eller audiofil hifi. Det finns dock två olika storlekar för All round hörlurar, full storlek även kallad over-ear/on-ear samt öronsnäckor även kallad in-ear. Båda typer kan ge mycket bra ljudkvalitet och bägge typerna finns med kabel eller trådlösa.

Trådlösa hörlurar för exempelvis mobilen har vuxit i popularitet. De ger mer rörelsefrihet och du behöver inte trassla med sladdar. Många gånger har de ljud av hög klass. Däremot drar de batteri från både telefonen (via Bluetooth) samt hörlurarna själva. Flera av de trådlösa on-ear/over-ear hörlurarna har idag även möjlighet till kabelanslutning.

Brusreducerande hörlurar

Vad är det för skillnad mellan brusreducerande hörlurar och vanliga hörlurar undrar säkert många. När du använder hörlurar med brusreducering kan du lyssna på musik i en plats med mycket bakgrundsljud (exempelvis trafik) utan att behöva höja volymen särskilt mycket. Det är därför som en del tror att brusreducerande hörlurar fungerar på samma sätt som hörselskydd (som dämpar oönskade höga ljud) men så är inte fallet. Via en aktiv ljudkontroll motverkar brusreducerande hörlurar buller från omgivningen. Detta kan förklaras i korthet att hörlurarna har en extern mikrofon som kommer att ta in omgivningsljudet medan en krets (elektronisk) gör en motsvarande ljudvåg som sänds i hörluren så att de två ljudvågorna tar ut varandra. Resultatet blir vad vi upplever som tystnad. Dessa hörlurar fungerar sämre vid högfrekventa ljud (en hög smäll eller skrik från människa) men effektivt mot låga basljud (flygplansbuller eller sorl från människor). Det finns flera olika typer av brusreducering och man talar vanligtvis om passiv och adaptiv brusreducering samt aktiv brusreducering. Intressant är att tekniken utvecklades i första hand för att reducera bullernivån för piloter men samtidigt göra det enkelt för piloterna att kunna kommunicera med varandra.

Decibel, Amplitud och Hertz

Våra trumhinnor utsätts alltid för ett lufttryck, ett så kallat atmosfärstryck. När en person talar vibrerar stämbanden vilket får lufttrycket att ändras och blir antingen lägre eller högre än atmosfärstrycket. Tryckskillnadens storlek kallas amplitud och har påverkan på ljudstyrkan vilken mäts i decibel (dB). Ljudets frekvens har påverkas av hur ofta stämbanden vibrerar och mäts i Hertz (Hz). Hertz mäter hur många tryckvågor som når trumhinnan under en sekund.

När stämbanden vibrerar (eller svänger) ofta per sekund blir avståndet mellan vågtopparna kort eftersom ljudvågorna kommer tätt. Vågtopparnas avstånd kallas våglängd och har påverkan på frekvensen som exempelvis en kort våglängd ger pipiga ljud (hög frekvens) medan en lång våglängd ger dova ljud (låg frekvens). I korthet kan sägas att ljudstyrkan mäts i decibel och frekvensen mäts i Hertz.

På fackspråk kallas ljudstyrkan för amplitud och mäts i decibel (dB) och följer en logaritmisk skala. Det innebär att den ljudstryka vi upplever när ljudstyrkan ökas med endast tio decibel är femtio decibel och är cirka tiotusen gånger mer än tio decibel. Vårt mänskliga öra har en stor dynamik och dynamik är skillnaden mellan det starkaste och det svagaste ljudet. En ökning eller minskning med endast tre decibel är den minsta förändring som människor kan höra. Vårt mänskliga öra klarar att höra frekvenser från tjugo till tjugotusen Hertz. Givetvis kan detta variera något mellan olika individer plus att hörseln vanligtvis försämras hos äldre. En hundvissla avger ett ljud som hundar kan höra men inte vi människor eftersom ljudet har en frekvens på över tjugotusen Hertz.

Påverkar olika frekvenser oss?

De allra flesta tycker om musik och lyssnar till musik dagligen. Under senare tid har det uppstått en debatt för eller emot vilken frekvens musiken bör spelas på. Den vanligaste frekvensen som musik spelas på idag är 440 Hz.

Ett argument är att vårt universum är fullt av hörbara toner och vibrationer och jorden resonerar i en kosmisk frekvens som ligger på 432 Hz. I och med att dagens musik spelas i 440 Hz skapar frekvensen flera ohälsosamma effekter och disharmoni hos människor.

Kanske musikhistorien kan berätta mer om när och varför frekvens440-hz började användas.

De klassiska storheterna Verdi och Mozart komponerade sin musik på A – 432 Hz och ända fram till 1939 spelades musik vanligen på den frekvensen. Vår västerländska musik spelas idag i 440Hz. Det var “International Organization for Standardization” som 1955 godkände att 440Hz skulle användas. Om detta var på grund av en tidigare rekommendation från Nazist partiet i Tyskland eller inte får lämnas osagt.

Enligt en studie stimuleras vårt ego av 440 Hz medan 432 Hz är närmare naturliga ljud och stimulerar vår intuition, empati och känslor. En del upplever sig stressade av att lyssna till musik i 440 Hz. Du kan själv jämföra musik spelad i 440 Hz och 432 Hz på olika sajter online.

Du får väldigt gärna kontakta oss här om du har frågor eller vill veta mer.

Allt du behöver veta om ljud – ljudman.seAllt du behöver veta om ljud – ljudman.se