Home

Bykalle

Vad är ljud?

Hörlurar för ljudHörlurar för ljud

Decibel och HertzDecibel och Hertz

Vad är ljud?

Ljud kommer alltid från en ljudkälla vilket kan vara högtalarna till en stereo, ljud från någons stämband, ljud från trafik och så vidare. När ljudet sätter luften i rörelse sprids vibrationer som vågor i luften och när de når din trumhinna upplever du ljud.

Däremot är inte ljud gjord av eget materia utan är helt enkelt vibrationer i luften. Ljudvibrationer färdas väldigt fort genom luften med hela 340 meter per sekund.

En ljudvåg går normalt genom luften, vilket vi upplever dagligen, men de kan även färdas genom fasta eller flytande material. Många kanske inte känner till att när en jordbävning sker rör sig en enorm ljudvåg genom jorden. Ljudets hastighet beror med andra ord även på hur fort tryckvågen rör sig samt många gånger vilka material den färdas genom. Människan har utrustats med öron som genom en avancerad konstruktion kan uppfatta även små ljudvågor. Ljud kan vara hälsosamt för våra sinnen och få oss att må bra samt slappna av. Vi använder ljud när vi till exempel joggar för att få ökad stimulans och motivation.

Ljud kan även vara mycket skadliga och våra känsliga öron behöver skydd i form av olika typer av buller reducering. Det kan handla om allt från ljudisolering i en musikstudio, ett kontor eller hörselskydd för skyttar. Ljud kan även vara en stressfaktor när vi behöver tystnad för att kunna koncentrera oss medan absolut tystnad kan skapa stress för andra och motverkas genom andra ljud som exempelvis vald musik från en stereo.

Det finns även ljud som vi människor inte klarar att uppfatta. Det kan vara ljud från en hundvissla som avger ljud i en frekvens som vi inte kan höra men hunden kan. Även starkare ljud i vatten eller ljud från universum är ljud som vi inte klarar av att uppfatta. Ljud är med andra ord tryckvågor eller vibrationer genom olika typer av materia och om det inte skulle finnas någon materia skulle det bli helt ljudlöst. Ljud är med andra ord en oerhört viktig del av våra liv och existens.

Hela vårt samhälle är till stora delar uppbyggt av ljud genom olika typer av kommunikation. Det är lärare som undervisar sina elever, politiker som kommunicerar med folket, chefen som talar med sina anställda, patienter som talar med sin doktor och så vidare. En annan form av ljud som är mycket viktig i våra liv är musik. Musik används till exempel för att förhöja handlingen i filmer och tv produktioner. Många av oss kan inte föreställa oss en existens utan ljud och musik. När vi förstår vad ljud är och hur vi bäst kan använda ljud i vår vardag för att göra träningen roligare, jobbet mindre tråkigt, som underhållning vid en fest eller bara för att slappna av.

Skadligt ljud

Idag vet nästan alla att vår hälsa kan påverkas mycket negativt och att vi i värsta fall även kan drabbas av permanenta hörselskador när vi utsätts för mycket höga ljudnivåer.

När vi beskriver hur ett ljud upplevs talar vi om ljudnivå eller ljudvolym vilket mäts i decibel (dB). Idag mäts exempelvis ljudnivån från vitvaror (diskmaskiner, kyl- och frys eller tvättmaskiner) i dB för att tala om för kunden hur mycket ljud maskinerna avger. Höga ljud från brummande eller pipande maskiner är inte skadliga men kan däremot bli störande eller irriterande.

Ljudnivån anses vara direkt skadlig vid 85 dB vilket är gränsen för hörselskada. Vanligtvis krävs att du utsätts för denna skadliga ljudnivå under en längre tid men i en del fall kan skador uppstå även från en kortare tid. Att praktisera exempelvis gevärsskytte utan hörselskydd eller att vara publik i en rock konsert med för högt ljud kan orsaka skador på hörseln. Som jämförelse kan sägas att din andning är cirka 10 dB, normal konversation är 60 dB, en gräsklippare är 90 dB, sirenen från ambulans 120 dB, en jetmotor är 120 dB, skott från hagelgevär 150 dB samt pistolskott från 9 mm är 160 dB. Gränsen för vad vår hörsel klarar ligger alltså på 85 dB och du kan riskera att få beständiga hörselskador eller nedsättning på din hörsel.

Buller är skadligt för din hörsel och om du utsätts under en längre tid kan du få skador på din hörsel som är permanenta. När du utsätts för starka ljud kan hörselnerven skadas och ju starkare ett ljud är desto kortare tid krävs för en skada att uppstå.

En hörselskada kan givetvis vara kortvarig men kan även bli permanent. En kortvarig hörselskada är vanligtvis lock för örat, susningar i örat eller liknande. Vanligtvis är detta ett övergående problem men utgör en varning att du utsatt din hörsel för mer ljud än vad dina öron klarar av. Enligt nyare forskning kan bestående skador uppstå även vi en tillfällig hörselnedsättning. Det finns med andra ord all anledning att vara uppmärksam på att inte utsätta sig för höga ljudnivåer utan någon form av hörselskydd.

Det finns även gott om ljud i vår vardag som inte är direkt skadliga för vår hörsel men som skapar irritation. Irriterande eller störande ljud kan vara trafikljud, vitvaror med hög ljudnivå, grannen som spelar musik för högt och snarkningar. Att utsättas för så kallade lågfrekventa men irriterande ljud under en längre tid kan också orsaka skador på din hälsa såsom stress, koncentrationssvårigheter, störd nattsömn eller liknande.

Positiva ljud

Det finns gott om ljud som är bra för vår hälsa och välmående. Många känner säkert till att avslappnande musik eller olika typer av naturljud kan vara en bra hjälp för att varva ner efter jobbet. Många använder denna typ av avslappnande ljud för att kunna somna utan att hållas vaken av tankemyller eller för att kunna somna om när de vaknar på natten. Ljud som har en lugnande effekt har blivit en viktig del av mångas liv och kan bestå av lugnande naturljud såsom ljudet av strilande regn eller porlande vatten, vågbrus eller stilla vågskvalp.

Det är sedan tidigare känt att ljud påverkar vår hälsa olika beroende om vi upplever ljuden som negativa eller positiva. Ljud som upplevs som negativa består vanligtvis av olika typer av buller, trafikljud, tunga maskiner eller högljudda barn eller vuxna. Positiva ljud består oftast av olika naturljud (såsom fågelsång, ljudet från regn eller vågor) eller musik som vi tycker om.

Det är fastslaget via forskare att musik kan få oss att må bättre. Den internationella forskningen har tagit stora kliv framåt de senaste årtiondena runt relationen mellan vår hjärna och musik. Människan har i alla tider haft föreställning att musik (och ljud) har en helande kraft. Idag vet vi att musik fungerar både som medicin samt terapi. Det går alltså att må bättre av musik men musik kan även lindra smärta. I Canada fann forskare (Institutet BRAMS, Montreal) att musik kan ha en starkt smärtlindrande effekt. Enligt en brittisk studie tillfrisknar patienter snabbare efter en operation när de lyssnar till musik före, under och efter en operation. De patienter som fick lyssna på musik kände mindre oro och behövde mindre smärtstillande mediciner (särskilt när de fick välja sin egen musik) än de andra vanliga patienterna utan musik.

Hörlurar för musik

Idag använder de allra flesta hörlurar av olika slag för att lyssna på musik. Vanligaste användningen är kanske hörlurar till mobilen eller surfplattan. Vi lyssnar till olika ljud via hörlurar dagligen oavsett om det är musik för att göra en lång bussresa mer underhållande eller spela tv- eller dataspel hemma för att få en bättre ljudupplevelse eller för att inte störa. Bra hörlurar kommer att ge en fin ljudupplevelse både hemma, när du är på språng eller på arbetsplatsen. Det finns en hel del olika hörlurar och prisklasser att välja mellan.

“All round” är hörlurar som kan användas till det mesta men där specialmodeller kan vara ett bättre val för dig som har högre förväntningar på ljudkvaliteten inom exempelvis gaming eller audiofil hifi. Det finns dock två olika storlekar för All round hörlurar, full storlek även kallad over-ear/on-ear samt öronsnäckor även kallad in-ear. Båda typer kan ge mycket bra ljudkvalitet och bägge typerna finns med kabel eller trådlösa.

Trådlösa hörlurar för exempelvis mobilen har vuxit i popularitet. De ger mer rörelsefrihet och du behöver inte trassla med sladdar. Många gånger har de ljud av hög klass. Däremot drar de batteri från både telefonen (via Bluetooth) samt hörlurarna själva. Flera av de trådlösa on-ear/over-ear hörlurarna har idag även möjlighet till kabelanslutning.

Brusreducerande hörlurar

Vad är det för skillnad mellan brusreducerande hörlurar och vanliga hörlurar undrar säkert många. När du använder hörlurar med brusreducering kan du lyssna på musik i en plats med mycket bakgrundsljud (exempelvis trafik) utan att behöva höja volymen särskilt mycket. Det är därför som en del tror att brusreducerande hörlurar fungerar på samma sätt som hörselskydd (som dämpar oönskade höga ljud) men så är inte fallet. Via en aktiv ljudkontroll motverkar brusreducerande hörlurar buller från omgivningen. Detta kan förklaras i korthet att hörlurarna har en extern mikrofon som kommer att ta in omgivningsljudet medan en krets (elektronisk) gör en motsvarande ljudvåg som sänds i hörluren så att de två ljudvågorna tar ut varandra. Resultatet blir vad vi upplever som tystnad. Dessa hörlurar fungerar sämre vid högfrekventa ljud (en hög smäll eller skrik från människa) men effektivt mot låga basljud (flygplansbuller eller sorl från människor). Det finns flera olika typer av brusreducering och man talar vanligtvis om passiv och adaptiv brusreducering samt aktiv brusreducering. Intressant är att tekniken utvecklades i första hand för att reducera bullernivån för piloter men samtidigt göra det enkelt för piloterna att kunna kommunicera med varandra.

Decibel, Amplitud och Hertz

Våra trumhinnor utsätts alltid för ett lufttryck, ett så kallat atmosfärstryck. När en person talar vibrerar stämbanden vilket får lufttrycket att ändras och blir antingen lägre eller högre än atmosfärstrycket. Tryckskillnadens storlek kallas amplitud och har påverkan på ljudstyrkan vilken mäts i decibel (dB). Ljudets frekvens har påverkas av hur ofta stämbanden vibrerar och mäts i Hertz (Hz). Hertz mäter hur många tryckvågor som når trumhinnan under en sekund.

När stämbanden vibrerar (eller svänger) ofta per sekund blir avståndet mellan vågtopparna kort eftersom ljudvågorna kommer tätt. Vågtopparnas avstånd kallas våglängd och har påverkan på frekvensen som exempelvis en kort våglängd ger pipiga ljud (hög frekvens) medan en lång våglängd ger dova ljud (låg frekvens). I korthet kan sägas att ljudstyrkan mäts i decibel och frekvensen mäts i Hertz.

På fackspråk kallas ljudstyrkan för amplitud och mäts i decibel (dB) och följer en logaritmisk skala. Det innebär att den ljudstryka vi upplever när ljudstyrkan ökas med endast tio decibel är femtio decibel och är cirka tiotusen gånger mer än tio decibel. Vårt mänskliga öra har en stor dynamik och dynamik är skillnaden mellan det starkaste och det svagaste ljudet. En ökning eller minskning med endast tre decibel är den minsta förändring som människor kan höra. Vårt mänskliga öra klarar att höra frekvenser från tjugo till tjugotusen Hertz. Givetvis kan detta variera något mellan olika individer plus att hörseln vanligtvis försämras hos äldre. En hundvissla avger ett ljud som hundar kan höra men inte vi människor eftersom ljudet har en frekvens på över tjugotusen Hertz.

Påverkar olika frekvenser oss?

De allra flesta tycker om musik och lyssnar till musik dagligen. Under senare tid har det uppstått en debatt för eller emot vilken frekvens musiken bör spelas på. Den vanligaste frekvensen som musik spelas på idag är 440 Hz.

Ett argument är att vårt universum är fullt av hörbara toner och vibrationer och jorden resonerar i en kosmisk frekvens som ligger på 432 Hz. I och med att dagens musik spelas i 440 Hz skapar frekvensen flera ohälsosamma effekter och disharmoni hos människor.

Kanske musikhistorien kan berätta mer om när och varför frekvens440-hz började användas.

De klassiska storheterna Verdi och Mozart komponerade sin musik på A – 432 Hz och ända fram till 1939 spelades musik vanligen på den frekvensen. Vår västerländska musik spelas idag i 440Hz. Det var “International Organization for Standardization” som 1955 godkände att 440Hz skulle användas. Om detta var på grund av en tidigare rekommendation från Nazist partiet i Tyskland eller inte får lämnas osagt.

Enligt en studie stimuleras vårt ego av 440 Hz medan 432 Hz är närmare naturliga ljud och stimulerar vår intuition, empati och känslor. En del upplever sig stressade av att lyssna till musik i 440 Hz. Du kan själv jämföra musik spelad i 440 Hz och 432 Hz på olika sajter online.

Du får väldigt gärna kontakta oss här om du har frågor eller vill veta mer.

Allt du behöver veta om ljud – ljudman.seAllt du behöver veta om ljud – ljudman.se

Bykalle

Vad är ljud?

Ljud kommer alltid från en ljudkälla vilket kan vara högtalarna till en stereo, ljud från någons stämband, ljud från trafik och så vidare. När ljudet sätter luften i rörelse sprids vibrationer som vågor i luften och när de når din trumhinna upplever du ljud.

Däremot är inte ljud gjord av eget materia utan är helt enkelt vibrationer i luften. Ljudvibrationer färdas väldigt fort genom luften med hela 340 meter per sekund.

En ljudvåg går normalt genom luften, vilket vi upplever dagligen, men de kan även färdas genom fasta eller flytande material. Många kanske inte känner till att när en jordbävning sker rör sig en enorm ljudvåg genom jorden. Ljudets hastighet beror med andra ord även på hur fort tryckvågen rör sig samt många gånger vilka material den färdas genom. Människan har utrustats med öron som genom en avancerad konstruktion kan uppfatta även små ljudvågor. Ljud kan vara hälsosamt för våra sinnen och få oss att må bra samt slappna av. Vi använder ljud när vi till exempel joggar för att få ökad stimulans och motivation.

Ljud kan även vara mycket skadliga och våra känsliga öron behöver skydd i form av olika typer av buller reducering. Det kan handla om allt från ljudisolering i en musikstudio, ett kontor eller hörselskydd för skyttar. Ljud kan även vara en stressfaktor när vi behöver tystnad för att kunna koncentrera oss medan absolut tystnad kan skapa stress för andra och motverkas genom andra ljud som exempelvis vald musik från en stereo.

Det finns även ljud som vi människor inte klarar att uppfatta. Det kan vara ljud från en hundvissla som avger ljud i en frekvens som vi inte kan höra men hunden kan. Även starkare ljud i vatten eller ljud från universum är ljud som vi inte klarar av att uppfatta. Ljud är med andra ord tryckvågor eller vibrationer genom olika typer av materia och om det inte skulle finnas någon materia skulle det bli helt ljudlöst. Ljud är med andra ord en oerhört viktig del av våra liv och existens.

Hela vårt samhälle är till stora delar uppbyggt av ljud genom olika typer av kommunikation. Det är lärare som undervisar sina elever, politiker som kommunicerar med folket, chefen som talar med sina anställda, patienter som talar med sin doktor och så vidare. En annan form av ljud som är mycket viktig i våra liv är musik. Musik används till exempel för att förhöja handlingen i filmer och tv produktioner. Många av oss kan inte föreställa oss en existens utan ljud och musik. När vi förstår vad ljud är och hur vi bäst kan använda ljud i vår vardag för att göra träningen roligare, jobbet mindre tråkigt, som underhållning vid en fest eller bara för att slappna av.

Bykalle

Utveckla en spelapp med bra ljudeffekter

Ljudet utgör en avgörande del av alla spel, oavsett om det gäller ett fullfjädrat PC-spel eller en enklare spelapp. Utvecklingen av spelappar har gått fort sedan det första spelet “Snake” från 1997. I takt med att nästan alla människor skaffat en smartphone de senaste åren har spelappar blivit omåttligt populära. I likhet med dataspel och TV-spel behöver även spelappar bakgrundsmusik och ljudeffekter för att engagera spelaren. Några exempel på vanliga ljudeffekter är fotsteg, hoppljud, explosioner, skott och motorljud.

Ta hjälp av Prototyp

Du behöver inte utveckla en spelapp med coola ljudeffekter från grunden helt själv och utan hjälp. Till din hjälp för att komma igång med din spelapp har du Prototyp som står till tjänst att hjälpa startups, företag och stora bolag med apputveckling i Stockholm. Att få hjälp av Prototyp betyder att du är i trygga händer och kan koppla av. Deras apputvecklare har mångårig erfarenhet av branschen och arbetar med användarens behov i fokus. Apputvecklarna hos Prototyp är experter på apputveckling för operativsystemen iOS och Android. De är även experter på de tre mest använda ramverken för apputveckling: React Native, Xamarin och Flutter.

De använder en beprövad apputvecklingsprocess för att skapa användbara produkter som består av tester, demon, prototyper och snabb iteration. Slutligen polerar de produkten för ett kvalitativt resultat.

Klicka in på Prototyps hemsida och ta kontakt för att komma igång med din spännande spelapp. Du kommer att få ett professionellt och vänligt bemötande som du inte kommer att ångra!

3 anledningar till varför du behöver ljud

Bakgrundsmusik och ljudeffekter i spelappar kan vara spektakulära om de är anpassade till spelets händelser. Du kan skapa en spännande atmosfär och uppslukande upplevelse för spelaren. I actionfyllda och dynamiska scener är det perfekt med högljudda och snabba ljudeffekter. Vid viktiga dialoger är det lämpligt med långsam bakgrundsmusik för att låta spelaren förstå handlingen.

Tre andra anledningar till varför du behöver bra ljud i din spelapp är:

1. Gör en spelapp mer minnesvärd – Inte sällan är det ljudet och musiken som gör en spelapp minnesvärd. Det kan till och med lämna ett djupt avtryck i spelarens sinne och göra att handlingen aldrig glöms bort. Faktum är att konkurrensen är hård och att det finns hundratusentals spelappar på marknaden, så ljudet är viktigt för att få spelappen att sticka ut och göra det mer igenkännbart.

2. Gör spelvärlden fascinerande – Många betonar fördelarna med grafikkvaliteten i spel och glömmer bort vilken betydelse ljudet har. Med hjälp av bakgrundsmusik och ljudeffekter gör du spelvärlden fascinerande. Vissa aspekter kan bara förmedlas genom ljudeffekter som till exempel motorljud och vinden. Att höra vinden susa och regndropparna falla mot marken tar spelupplevelsen till en helt annan nivå.

3. Gör det lättare att navigera genom spelvärlden – Ljudeffekter kan fungera som ledtrådar för att du ska hitta rätt i spelvärlden. Till skillnad mot visuella ledtrådar kan ljudet vara ett mer subtilt sätt att visa vägen utan att det känns “forcerat”.

Bykalle

Ta hand om din tystlåtna elbil

Att underhålla och ta hand om din elbil är värt alla pengar. En välkänd fördel som du säkert känner till med elbilar är att de inte genererar utsläpp från förbränning av fossila bränslen. På så sätt bidrar elbilar inte till klimatförändringarna och luftföroreningar. Förutom att elbilar är mer miljövänliga och släpper ut mindre avgaser än traditionella bensinbilar, så finns det en annan fördel som kan vara lätt att missa – nämligen buller och oljud.

Även om trafikbuller inte är ett lika stort problem som klimatförändringarna fortsätter det ändå påverka livskvaliteten i samhället. Till skillnad mot förbränningsmotorer och avgassystem är elmotorer väldigt tysta. Av denna anledning är det utan tvekan värt att underhålla din elbil och se till att den fungerar som den ska.

Underhåll din elbil med hjälp av SHIFT Electric Mobility

Om du börjar få problem med din elbil finns det ingen bättre än SHIFT Electric Mobility som är Nordens ledande expert på elbilar. SHIFT Electric Mobility erbjuder teknisk support, mobil service och reservdelsdistribution till sina kunder dygnet runt, 24/7. Klicka in på shiftemobility.com för att veta mer om deras tjänster. Oavsett var du befinner dig i Norden kommer de att kunna lösa dina problem blixtsnabbt med sina lokala team i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Faktum är att en allt större andel av bilarna på vägarna blir eldrivna och inom en snart framtid kommer de flesta vara det. Häng med i denna spännande utveckling och bli kund hos SHIFT Electric Mobility!

4 fördelar med en tyst elbil

Det är värt att ta hand om din elbil på grund av alla dess fördelar. Fördelarna med köra en tyst elbil är många och fyra av de viktigaste är:

1. Hjälper dig att fokusera – I dagens moderna samhälle finns det många saker som distraherar och en av dessa är buller och oljud. Tystnad är en förutsättning för att du ska kunna fokusera bättre på trafiken och inte bli distraherad.

2. Stimulerar kreativitet och tänkande – Tystnad förbättrar din medvetenhet och bidrar till att du kan tänka mer klart. Buller och störningar försvårar ditt tänkande och din kreativa förmåga.

3. Ger en känsla av lugn och harmoni – Buller och oljud kan lätt orsaka stress och påfrestningar. En långvarig exponering av höga ljud är ännu värre och kan leda till hälsoproblem som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom och hörselnedsättning. Alla ljud som överstiger 65 decibel kan orsaka en ökning av stresshormoner i kroppen, som i sin tur ökar riskerna för en rad olika hälsoproblem. 65 decibel motsvarar samma ljudnivå som att prata högt och skratta. Föga förvånande har tystnad en motsatt effekt och är lugnande.

4. Ökar ditt tålamod – Ständigt buller och oljud gör det lätt att missa fördelarna med tystnad. Tystnad har förmågan göra dig mer tålmodig och odla lugn och ro.

Bykalle

Smidigare avtalshantering för företag inom musik

För den som driver ett företag inom musik, exempelvis ett skivbolag eller själv producerar musik, är tyvärr att hantera olika avtal en stor del av arbetsdagen. Tänk om det inte behövde vara så och den som arbetar med musik kunde lägga en större del av sin tid på sitt kreativa skapande? Det är faktiskt möjligt med smarta lösningar för avtalshantering. Vi berättar mer här.

Precisely fixar avtalen

Den digitala lösningen för avtalshantering, Precisely, grundades 2014 av Nils-Erik Jansson. Idén till den digitala lösningen kom till honom under hans juridikstudier då han såg hur lång tid advokatfirmor faktiskt la ned på att hantera olika avtal. Timmar gick helt enkelt åt till diskussioner och avtalshantering. Nils-Erik insåg att dessa timmar istället skulle kunna ägnas åt faktiskt arbete. Precis som i det juridiska området går även mycket tid åt till avtal inom musikområdet. Därför kan en lösning för avtalshantering passa lika bra där. Ta del av denna lösning genom att surfa in på https://precisely.se/sv/ och undersök hur den kan förenkla er avtalshantering. Visste du att det idag blir vanligare och vanligare för företag att använda sig av digital avtalshantering istället för att sköta processen manuellt?

Så fungerar digital avtalshantering

Det finns mycket som en lösning för digital avtalshantering kan hjälpa företaget med. Har ni till exempel många återkommande avtal? Då går det att enkelt skapa en mall för dessa så att avtalen inte behöver göras om hela tiden. Precisely låter er också dela arbetsbördan mer effektivt eftersom programmet hjälper till med att skicka rätt uppgift till rätt person. Finns det till exempel avtal av mindre tyngd? Då går det att låta anställda med mindre erfarenhet hantera dem utan risk. Tidigare kanske den som satt högst upp i företaget behövde hantera alla avtal, men med den här lösningen kommer ni runt det problemet.

Positivt med lösningen är också att den samlar all avtalsinformation på ett och samma ställe. Man behöver alltså inte riskera att tappa bort viktiga avtal bland olika mappar och dokument. Det är en stor trygghet som är mycket värd.

Lägg kompetensen där den behövs

Genom att byta till en digital avtalshantering frigör företaget mängder av tid som kan gå till att bygga på tillväxten istället. Olika kompetenser får alltså mer tid över för att fokusera på sina expertområden istället för att hantera olika avtal. Man kan säga att lösningen på så sätt faktiskt kan spara pengar åt företaget på ett effektivt sätt. Det finns ett citat som säger att man ska göra det man är bra på, något som blir mycket enklare med en digital avtalshantering.

Bykalle

Skapa en säker hemmastudio med bra akustik

För den som är intresserad av att skapa musik och vill ha studion hemma i bostaden är det viktigt med en hälsomässigt säker miljö. Det kan bli många timmar i studion vilket innebär att luftkvaliteten är viktig. En hemmastudio bör förstås också ha bra akustik och inredning så att du har optimala förutsättningar att skapa framgångsrika hits.

Hos radea.se kan du boka en radonbesiktning för att säkerställa att luften i din hemmastudio är säker att andas. Besiktningen kollar din ventilation, byggnadsmaterial och om du har några läckor. Hos Radea finns färdiga mätpaket för flerbostadshus, villor och arbetsplatser. Du kan också beställa ett eget mätpaket i Radeas luftshop.

Egen musikstudio

Musikerparet Sebastian och Sanne flyttade till sitt drömhus i Hälsingland, och satsade direkt på att bygga en egen musikstudio. Med bergvärme i huset och en charmig atmosfär gick det snabbt att känna sig hemma. Paret har ingen tidigare erfarenhet av renoveringar eller av att bygga men fick hjälp av Sannes pappa som är pensionär och därför har tid att hjälpa till.

Musikstudion ställdes i ordning först av allt, och utgör nu basen för Sebastian och Sanne som jobbar i studion dygnet runt. De är båda musikproducenter, skriver musik till reklamfilmer och TV-serier, samt producerar låtar till sig själva och andra artister. Musiken de producerat har hörts i “Så mycket bättre” och flera av TV4:s andra program. De arbetar också på sitt musikaliska drömprojekt “House of Say” och har uppnått framgång med projektet.

Bra akustik hemma

När du ska skapa en egen musikstudio hemma finns det mycket att tänka på. Du behöver ha rätt utrustning, ljuddämpa rummet och hitta rätt placering. För att skapa rätt akustik kan du behöva installera ljudabsorbenter och bygga ett “flytande rum” som innebär att du skapar ett rum som ligger inuti ett större rum. På detta sätt kan du få bort oönskade ljud från närliggande rum. Det inre rummet utrustas med särskilda vibrationsdämpare, och ovanpå dessa byggs golvet med väggar med mera. Det flytande rummet bör ha minst tre lager av isolering och gips, därefter kan el och ventilation göras för att det inte ska uppstå ljudläckage.

Rumsakustiken är vad som beskriver rummets klang. Undvik att sätta in hårda ytor parallellt mot varandra. Ett rektangulärt rum bör ha två väggar som är ljudabsorberande i vinkel mot varandra, samt ljudabsorbenter i taket. Ljudvågor som tillåts studsa på väggarna skapar en ljudbild där vissa frekvenser verkar mer tydliga än vad de är egentligen. Det kan vara bra att lägga till mattor på alla golv för att skapa ytterligare ljudabsorption. Ventilationen är viktig, då en bra lufttillförsel förstås behövs under arbetet även om målet är att förhindra ljudläckage från omgivningen. Dörrar och fönster kan också släppa in ljud, och måste därför byggas med detta i åtanke. När själva skalet är byggt kan el och ventilation läggas till.

Bykalle

Skadligt ljud

Idag vet nästan alla att vår hälsa kan påverkas mycket negativt och att vi i värsta fall även kan drabbas av permanenta hörselskador när vi utsätts för mycket höga ljudnivåer.

När vi beskriver hur ett ljud upplevs talar vi om ljudnivå eller ljudvolym vilket mäts i decibel (dB). Idag mäts exempelvis ljudnivån från vitvaror (diskmaskiner, kyl- och frys eller tvättmaskiner) i dB för att tala om för kunden hur mycket ljud maskinerna avger. Höga ljud från brummande eller pipande maskiner är inte skadliga men kan däremot bli störande eller irriterande.

Ljudnivån anses vara direkt skadlig vid 85 dB vilket är gränsen för hörselskada. Vanligtvis krävs att du utsätts för denna skadliga ljudnivå under en längre tid men i en del fall kan skador uppstå även från en kortare tid. Att praktisera exempelvis gevärsskytte utan hörselskydd eller att vara publik i en rock konsert med för högt ljud kan orsaka skador på hörseln. Som jämförelse kan sägas att din andning är cirka 10 dB, normal konversation är 60 dB, en gräsklippare är 90 dB, sirenen från ambulans 120 dB, en jetmotor är 120 dB, skott från hagelgevär 150 dB samt pistolskott från 9 mm är 160 dB. Gränsen för vad vår hörsel klarar ligger alltså på 85 dB och du kan riskera att få beständiga hörselskador eller nedsättning på din hörsel.

Buller är skadligt för din hörsel och om du utsätts under en längre tid kan du få skador på din hörsel som är permanenta. När du utsätts för starka ljud kan hörselnerven skadas och ju starkare ett ljud är desto kortare tid krävs för en skada att uppstå.

En hörselskada kan givetvis vara kortvarig men kan även bli permanent. En kortvarig hörselskada är vanligtvis lock för örat, susningar i örat eller liknande. Vanligtvis är detta ett övergående problem men utgör en varning att du utsatt din hörsel för mer ljud än vad dina öron klarar av. Enligt nyare forskning kan bestående skador uppstå även vi en tillfällig hörselnedsättning. Det finns med andra ord all anledning att vara uppmärksam på att inte utsätta sig för höga ljudnivåer utan någon form av hörselskydd.

Det finns även gott om ljud i vår vardag som inte är direkt skadliga för vår hörsel men som skapar irritation. Irriterande eller störande ljud kan vara trafikljud, vitvaror med hög ljudnivå, grannen som spelar musik för högt och snarkningar. Att utsättas för så kallade lågfrekventa men irriterande ljud under en längre tid kan också orsaka skador på din hälsa såsom stress, koncentrationssvårigheter, störd nattsömn eller liknande.

Bykalle

Positiva ljud

Det finns gott om ljud som är bra för vår hälsa och välmående. Många känner säkert till att avslappnande musik eller olika typer av naturljud kan vara en bra hjälp för att varva ner efter jobbet. Många använder denna typ av avslappnande ljud för att kunna somna utan att hållas vaken av tankemyller eller för att kunna somna om när de vaknar på natten. Ljud som har en lugnande effekt har blivit en viktig del av mångas liv och kan bestå av lugnande naturljud såsom ljudet av strilande regn eller porlande vatten, vågbrus eller stilla vågskvalp.

Det är sedan tidigare känt att ljud påverkar vår hälsa olika beroende om vi upplever ljuden som negativa eller positiva. Ljud som upplevs som negativa består vanligtvis av olika typer av buller, trafikljud, tunga maskiner eller högljudda barn eller vuxna. Positiva ljud består oftast av olika naturljud (såsom fågelsång, ljudet från regn eller vågor) eller musik som vi tycker om.

Det är fastslaget via forskare att musik kan få oss att må bättre. Den internationella forskningen har tagit stora kliv framåt de senaste årtiondena runt relationen mellan vår hjärna och musik. Människan har i alla tider haft föreställning att musik (och ljud) har en helande kraft. Idag vet vi att musik fungerar både som medicin samt terapi. Det går alltså att må bättre av musik men musik kan även lindra smärta. I Canada fann forskare (Institutet BRAMS, Montreal) att musik kan ha en starkt smärtlindrande effekt. Enligt en brittisk studie tillfrisknar patienter snabbare efter en operation när de lyssnar till musik före, under och efter en operation. De patienter som fick lyssna på musik kände mindre oro och behövde mindre smärtstillande mediciner (särskilt när de fick välja sin egen musik) än de andra vanliga patienterna utan musik.

Bykalle

Påverkar olika frekvenser oss?

De allra flesta tycker om musik och lyssnar till musik dagligen. Under senare tid har det uppstått en debatt för eller emot vilken frekvens musiken bör spelas på. Den vanligaste frekvensen som musik spelas på idag är 440 Hz.

Ett argument är att vårt universum är fullt av hörbara toner och vibrationer och jorden resonerar i en kosmisk frekvens som ligger på 432 Hz. I och med att dagens musik spelas i 440 Hz skapar frekvensen flera ohälsosamma effekter och disharmoni hos människor.

Kanske musikhistorien kan berätta mer om när och varför frekvens440-hz började användas.

De klassiska storheterna Verdi och Mozart komponerade sin musik på A – 432 Hz och ända fram till 1939 spelades musik vanligen på den frekvensen. Vår västerländska musik spelas idag i 440Hz. Det var “International Organization for Standardization” som 1955 godkände att 440Hz skulle användas. Om detta var på grund av en tidigare rekommendation från Nazist partiet i Tyskland eller inte får lämnas osagt.

Enligt en studie stimuleras vårt ego av 440 Hz medan 432 Hz är närmare naturliga ljud och stimulerar vår intuition, empati och känslor. En del upplever sig stressade av att lyssna till musik i 440 Hz. Du kan själv jämföra musik spelad i 440 Hz och 432 Hz på olika sajter online.

Bykalle

Marknadsföring för musiker

Som skapande musiker kan du behöva marknadsföra din musik och få ut dina kreationer till den breda publiken. För att åstadkomma detta kan du lägga upp en egen hemsida som berättar om din musikaliska bakgrund och addera några prover på låtar du har producerat. Det är också viktigt att ha en bred närvaro på sociala medier och plattformar som branschfolket och fansen besöker.

En webbyrå kan effektivt hjälpa dig i att skapa en hemsida som visar upp din kreativa gärning på ett tydligt och säljande sätt. Hos Wasabiweb får du assistans i att under en workshop formulera vilka mål du vill att din hemsida ska uppfylla. Du får förslag på en budget som täcker de lösningar byrån föreslår för att uppnå din målbild. Här kan du alltid vara säker på att du får en bra avkastning på din gjorda investering, så att ditt varumärke har en bra plattform.

Sköt företaget hemifrån

Som frilansande musiker har du kanske inte alltid råd att hyra en professionell studio. Många musiker utgår från bostaden när de skapar sin musik, lägger ut den på nätet och sköter marknadsföringen. Arbetet hemmavid kan pågå i många timmar per dag vilket kräver en god luftkvalitet och akustik. Med ljudabsorbenter och genomtänkt design i din hemmastudio går det att spela in välljudande musik hemifrån, utan att behöva lägga ner pengar på att hyra en studio.

Sprid din musik med liten budget

När du precis har börjat inom musikbranschen kanske du inte har en så stor marknadsbudget. Genom att bygga upp en story kring dig själv kan du slå igenom bland alla de andra artisterna i mediebruset. Sandra Nordin som är PR-konsult och tidigare har arbetat med artister som Kent, Robyn och Lykke Li ger några tips för hur du kan slå igenom som musiker även om du inte har så mycket pengar. Med en bra och intressant historia kring din musik menar Sandra Nordin att det är enklare för dig att få mer publicitet. Om du inte har någon bra historia får du helt enkelt hitta på en. Det är också bra att ta många bilder medan du skriver och skapar din musik, eller när du arbetar på att få ny inspiration. Materialet du filmar och fotograferar blir med tiden en del av din historia och utgör viktig dokumentation.

När du publicerar ditt innehåll, som bilder, musik och berättelser på sociala medier är det viktigt att detta sker regelbundet. Fundera igenom vilka plattformar du vill använda för din marknadsföring. Skapa också kontinuerligt nya kontakter i branschen och med journalister.