Ljudföretagarens ekonomi

Bykalle

Ljudföretagarens ekonomi

För många yrkesverksamma inom ljudområdet har det senaste bokföringsåret inneburit sorglig läsning som en följd av de restriktioner som drabbat kulturbranschen i och med coronapandemin. När regeringens krisstöd för kulturen skulle sökas var det nog dessutom många som slogs av att pappersarbetet inte var i den välorganiserade form som önskades. Du som önskar få bättre koll på företagsekonomin i framtiden gör klokt i att se över företagets administration.

Som exempelvis ljudtekniker är det vanligt att du arbetar i ett enmansföretag där du själv står för allt arbete, både de rent praktiska ljudtjänster du anlitas för och den administrativa börda som företag inom alla branscher har att hantera. Även om du inte tidigare använt dig av de företagstjänster som aktörer på den ekonomiska näringsgrenen erbjuder kan det vara dags nu.

Frigör tid för ljudjobb

Att upprätthålla goda administrativa vanor tar nämligen tid. Tid är möjligen något du som korttidspermitterad kulturföretagare haft gott av det senaste året, men nu när din bransch står inför stora förändringar efter att coronarestriktionerna kring allmänna tillställningar lättas upp är du säkert medveten om att det kommer vara av största vikt att du finns tillgänglig för att utföra de uppdrag som du förhoppningsvis kommer bli tillfrågad om. Att då behöva stressa över fakturering och bokföring är helt enkelt inte ett lyckat alternativ.

Säkra din likviditet

Likviditeten i ditt bolag är också det en anledning till att se över hur din fakturering är skött. Efter coronaåren är många ljudföretag körda i botten. Med löpande utgifter utan några större intäkter tar det inte lång tid för en företagskassa att tömmas. Att se till att de fakturor du skickar faktiskt blir betalda är av största vikt.

Ljudföretag som ditt är inte de enda som drabbats hårt av coronaårens restriktioner. Dina kunder sitter också, plumpt uttryckt, illa till. Det är en otrevlig men faktisk möjlighet att du kommer ha problem med att få in betalning för dina fakturor under det kommande året. Att ha en bra kontakt med inkassoföretag och delgivningsmän kan visa sig vara skillnaden mellan att flyta eller att sjunka för din ekonomi.

Samtidigt är det otroligt viktigt att ha alla papper i ordning, inte minst inför en eventuell revision för dig som beviljats statliga krisstöd. Handen på hjärtat, hur många av dina ljudkollegor upplever du vara kompetenta ekonomer eller bokförare? Detsamma gäller kanske även dig själv. Oavsett om du väljer att fortsätta göra allt själv eller om du tar hjälp av utomstående ekonomiska tjänsteföretag, är det synnerligen viktigt att du säkerställer att ditt företags ekonomi är i oklanderlig ordning.

About the author

kalle administrator