Category Archive Hörlurar för ljud

Bykalle

Påverkar olika frekvenser oss?

De allra flesta tycker om musik och lyssnar till musik dagligen. Under senare tid har det uppstått en debatt för eller emot vilken frekvens musiken bör spelas på. Den vanligaste frekvensen som musik spelas på idag är 440 Hz.

Ett argument är att vårt universum är fullt av hörbara toner och vibrationer och jorden resonerar i en kosmisk frekvens som ligger på 432 Hz. I och med att dagens musik spelas i 440 Hz skapar frekvensen flera ohälsosamma effekter och disharmoni hos människor.

Kanske musikhistorien kan berätta mer om när och varför frekvens440-hz började användas.

De klassiska storheterna Verdi och Mozart komponerade sin musik på A – 432 Hz och ända fram till 1939 spelades musik vanligen på den frekvensen. Vår västerländska musik spelas idag i 440Hz. Det var “International Organization for Standardization” som 1955 godkände att 440Hz skulle användas. Om detta var på grund av en tidigare rekommendation från Nazist partiet i Tyskland eller inte får lämnas osagt.

Enligt en studie stimuleras vårt ego av 440 Hz medan 432 Hz är närmare naturliga ljud och stimulerar vår intuition, empati och känslor. En del upplever sig stressade av att lyssna till musik i 440 Hz. Du kan själv jämföra musik spelad i 440 Hz och 432 Hz på olika sajter online.

Bykalle

Decibel, Amplitud och Hertz

Våra trumhinnor utsätts alltid för ett lufttryck, ett så kallat atmosfärstryck. När en person talar vibrerar stämbanden vilket får lufttrycket att ändras och blir antingen lägre eller högre än atmosfärstrycket. Tryckskillnadens storlek kallas amplitud och har påverkan på ljudstyrkan vilken mäts i decibel (dB). Ljudets frekvens har påverkas av hur ofta stämbanden vibrerar och mäts i Hertz (Hz). Hertz mäter hur många tryckvågor som når trumhinnan under en sekund.

När stämbanden vibrerar (eller svänger) ofta per sekund blir avståndet mellan vågtopparna kort eftersom ljudvågorna kommer tätt. Vågtopparnas avstånd kallas våglängd och har påverkan på frekvensen som exempelvis en kort våglängd ger pipiga ljud (hög frekvens) medan en lång våglängd ger dova ljud (låg frekvens). I korthet kan sägas att ljudstyrkan mäts i decibel och frekvensen mäts i Hertz.

På fackspråk kallas ljudstyrkan för amplitud och mäts i decibel (dB) och följer en logaritmisk skala. Det innebär att den ljudstryka vi upplever när ljudstyrkan ökas med endast tio decibel är femtio decibel och är cirka tiotusen gånger mer än tio decibel. Vårt mänskliga öra har en stor dynamik och dynamik är skillnaden mellan det starkaste och det svagaste ljudet. En ökning eller minskning med endast tre decibel är den minsta förändring som människor kan höra. Vårt mänskliga öra klarar att höra frekvenser från tjugo till tjugotusen Hertz. Givetvis kan detta variera något mellan olika individer plus att hörseln vanligtvis försämras hos äldre. En hundvissla avger ett ljud som hundar kan höra men inte vi människor eftersom ljudet har en frekvens på över tjugotusen Hertz.