Ljud som påverkar våra sinnen

Bykalle

Ljud som påverkar våra sinnen

Genom forskning har man kommit fram till att ljud kan påverka oss både positivt och negativt. Ljud påverkar genom frekvenser, styrka och typ av ljud. Ljud kan påverka människor både fysiskt och psykiskt, men även djur kan bli påverkade av ljud.

Hur påverkar ljud fysiskt?

Vi vet alla att för hög ljudvolym kan skada öronen även under kort exponering om ljudet är mycket kraftigt. Maskiner eller anläggningar kan skada även om man faktiskt inte hör ljudet. Nu har forskare kommit fram till att infraljud från vindkraftverk skadar hälsan genom frekvenser som inte hörs. Vindkraftverken avger en frekvens som skadar innerörat och utgör en möjlig hälsorisk för personer med migrän, eller annan typ av känslighet. Man har även funnit en ökad frekvens av yrsel, tinnitus, ljudöverkänslighet, huvudvärk och en markant ökad aktivering av autonoma nervsystemet orsakat av vindkraftverk. Infraljud är ljud med frekvenser under 20 Hz och uppfattas inte av den mänskliga hörseln, men kan färdas mycket långt. När det kommer till vindkraftverk eller andra anläggningar som orsakar skada, ligger det på samhällets resurser att utreda och åtgärda. Vill man dock kunna skydda sig mot hörbart ljud, finns det bra tips mot buller för att undvika skada. Är man stressad, kan ljud påverka mer rent fysiskt då man under stress är mer mottaglig för ljudskador. Ljud i form av musik kan faktiskt vara hälsosamt så länge man har lagom volym. Vill man finna bra teknik för ljud, ska man besöka unika teknikdelar.se som har allt för ljud, teknikdelar och mycket mer spännande att finna!

Hur ljud påverkar oss psykiskt

Ljud kan vara både stressande eller avslappnande beroende på vilket ljud man hör. Ljud som påverkar oss negativt kan vara starka ljud, och man vet idag att ljud som orsakar stress och störd nattsömn, ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Det finns även ljud som istället påverkar oss positivt och det kan vara ljud från naturen i form av fågelkvitter, porlande bäckar, sus från träden eller havets lugnande och jämna vågbrus. Genom en mycket spännande psykologisk ljudforskning, har man kommit fram till att man mår bättre av lugna ljud, än att det är helt tyst. Psykologiprofessorn Birgitta Berglund har i ett stort samarbetsprojekt, Ljudlandskap för bättre ­hälsa, försökt ta reda på vad ett positivt ljudlandskap är. Samarbetet skedde ihop med Stockholms universitet, Karolinska institutet, Chalmers och ­Göteborgs universitet under åtta år. Meditativ och lugnande musik, en lugn röst eller vissa frekvenser, kan få oss att må bättre och känna lugn. På senare tid har man kommit fram till att frekvensterapi med musik helar och kan påverka hälsan mer positivt än vad vi tror.

About the author

kalle administrator