Vad är ljud?

Bykalle

Vad är ljud?

Ljud kommer alltid från en ljudkälla vilket kan vara högtalarna till en stereo, ljud från någons stämband, ljud från trafik och så vidare. När ljudet sätter luften i rörelse sprids vibrationer som vågor i luften och när de når din trumhinna upplever du ljud.

Däremot är inte ljud gjord av eget materia utan är helt enkelt vibrationer i luften. Ljudvibrationer färdas väldigt fort genom luften med hela 340 meter per sekund.

En ljudvåg går normalt genom luften, vilket vi upplever dagligen, men de kan även färdas genom fasta eller flytande material. Många kanske inte känner till att när en jordbävning sker rör sig en enorm ljudvåg genom jorden. Ljudets hastighet beror med andra ord även på hur fort tryckvågen rör sig samt många gånger vilka material den färdas genom. Människan har utrustats med öron som genom en avancerad konstruktion kan uppfatta även små ljudvågor. Ljud kan vara hälsosamt för våra sinnen och få oss att må bra samt slappna av. Vi använder ljud när vi till exempel joggar för att få ökad stimulans och motivation.

Ljud kan även vara mycket skadliga och våra känsliga öron behöver skydd i form av olika typer av buller reducering. Det kan handla om allt från ljudisolering i en musikstudio, ett kontor eller hörselskydd för skyttar. Ljud kan även vara en stressfaktor när vi behöver tystnad för att kunna koncentrera oss medan absolut tystnad kan skapa stress för andra och motverkas genom andra ljud som exempelvis vald musik från en stereo.

Det finns även ljud som vi människor inte klarar att uppfatta. Det kan vara ljud från en hundvissla som avger ljud i en frekvens som vi inte kan höra men hunden kan. Även starkare ljud i vatten eller ljud från universum är ljud som vi inte klarar av att uppfatta. Ljud är med andra ord tryckvågor eller vibrationer genom olika typer av materia och om det inte skulle finnas någon materia skulle det bli helt ljudlöst. Ljud är med andra ord en oerhört viktig del av våra liv och existens.

Hela vårt samhälle är till stora delar uppbyggt av ljud genom olika typer av kommunikation. Det är lärare som undervisar sina elever, politiker som kommunicerar med folket, chefen som talar med sina anställda, patienter som talar med sin doktor och så vidare. En annan form av ljud som är mycket viktig i våra liv är musik. Musik används till exempel för att förhöja handlingen i filmer och tv produktioner. Många av oss kan inte föreställa oss en existens utan ljud och musik. När vi förstår vad ljud är och hur vi bäst kan använda ljud i vår vardag för att göra träningen roligare, jobbet mindre tråkigt, som underhållning vid en fest eller bara för att slappna av.

About the author

kalle administrator