Påverkar olika frekvenser oss?

Bykalle

Påverkar olika frekvenser oss?

De allra flesta tycker om musik och lyssnar till musik dagligen. Under senare tid har det uppstått en debatt för eller emot vilken frekvens musiken bör spelas på. Den vanligaste frekvensen som musik spelas på idag är 440 Hz.

Ett argument är att vårt universum är fullt av hörbara toner och vibrationer och jorden resonerar i en kosmisk frekvens som ligger på 432 Hz. I och med att dagens musik spelas i 440 Hz skapar frekvensen flera ohälsosamma effekter och disharmoni hos människor.

Kanske musikhistorien kan berätta mer om när och varför frekvens440-hz började användas.

De klassiska storheterna Verdi och Mozart komponerade sin musik på A – 432 Hz och ända fram till 1939 spelades musik vanligen på den frekvensen. Vår västerländska musik spelas idag i 440Hz. Det var “International Organization for Standardization” som 1955 godkände att 440Hz skulle användas. Om detta var på grund av en tidigare rekommendation från Nazist partiet i Tyskland eller inte får lämnas osagt.

Enligt en studie stimuleras vårt ego av 440 Hz medan 432 Hz är närmare naturliga ljud och stimulerar vår intuition, empati och känslor. En del upplever sig stressade av att lyssna till musik i 440 Hz. Du kan själv jämföra musik spelad i 440 Hz och 432 Hz på olika sajter online.

About the author

kalle administrator