Skadligt ljud

Bykalle

Skadligt ljud

Idag vet nästan alla att vår hälsa kan påverkas mycket negativt och att vi i värsta fall även kan drabbas av permanenta hörselskador när vi utsätts för mycket höga ljudnivåer.

När vi beskriver hur ett ljud upplevs talar vi om ljudnivå eller ljudvolym vilket mäts i decibel (dB). Idag mäts exempelvis ljudnivån från vitvaror (diskmaskiner, kyl- och frys eller tvättmaskiner) i dB för att tala om för kunden hur mycket ljud maskinerna avger. Höga ljud från brummande eller pipande maskiner är inte skadliga men kan däremot bli störande eller irriterande.

Ljudnivån anses vara direkt skadlig vid 85 dB vilket är gränsen för hörselskada. Vanligtvis krävs att du utsätts för denna skadliga ljudnivå under en längre tid men i en del fall kan skador uppstå även från en kortare tid. Att praktisera exempelvis gevärsskytte utan hörselskydd eller att vara publik i en rock konsert med för högt ljud kan orsaka skador på hörseln. Som jämförelse kan sägas att din andning är cirka 10 dB, normal konversation är 60 dB, en gräsklippare är 90 dB, sirenen från ambulans 120 dB, en jetmotor är 120 dB, skott från hagelgevär 150 dB samt pistolskott från 9 mm är 160 dB. Gränsen för vad vår hörsel klarar ligger alltså på 85 dB och du kan riskera att få beständiga hörselskador eller nedsättning på din hörsel.

Buller är skadligt för din hörsel och om du utsätts under en längre tid kan du få skador på din hörsel som är permanenta. När du utsätts för starka ljud kan hörselnerven skadas och ju starkare ett ljud är desto kortare tid krävs för en skada att uppstå.

En hörselskada kan givetvis vara kortvarig men kan även bli permanent. En kortvarig hörselskada är vanligtvis lock för örat, susningar i örat eller liknande. Vanligtvis är detta ett övergående problem men utgör en varning att du utsatt din hörsel för mer ljud än vad dina öron klarar av. Enligt nyare forskning kan bestående skador uppstå även vi en tillfällig hörselnedsättning. Det finns med andra ord all anledning att vara uppmärksam på att inte utsätta sig för höga ljudnivåer utan någon form av hörselskydd.

Det finns även gott om ljud i vår vardag som inte är direkt skadliga för vår hörsel men som skapar irritation. Irriterande eller störande ljud kan vara trafikljud, vitvaror med hög ljudnivå, grannen som spelar musik för högt och snarkningar. Att utsättas för så kallade lågfrekventa men irriterande ljud under en längre tid kan också orsaka skador på din hälsa såsom stress, koncentrationssvårigheter, störd nattsömn eller liknande.

About the author

kalle administrator